Stravovanie

Alapiskola - Základná škola

     Nagycétény - Veľký Cetín

Jazyk

Najbližšie udalosti

No events found

Kalendár

loader

Školské stravovanie
1. Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ je povinný včas vyplatiť stravné poštovou poukážkou.
2. Počas stravovania je žiak povinný dodržiavať základné hygienické návyky.
3. Žiak do jedálne vstupuje prezutý, bez pokrývky na hlave a bez aktovky. Tieto majú byť uložené v šatniach.
4. Pri vstupe do jedálne si na voľné miesto pripraví si príbor a po konzumácii polievky sa zaradí do zástupu na výdaj hlavného jedla.
5. Počas obeda žiaci dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania, t.j. sú nehluční a rešpektujú pokyny dozor konajúcich pedagógov.
6. Po skonzumovaní obeda zanechajú za sebou čisté miesto, zasunú stoličky a príbor s taniermi odovzdajú pri určenom okienku. Nedojedenou stravou neznečisťujú priestory školy.


Triedy sú povinné rešpektovať čas obedu vyhradený pre nich v školskom rozvrhu hodín. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia, ktorí sú určení. Žiaci sú povinní ich pokyny rešpektovať.

Vydávanie obedov
od 12.05 do 12.45 pre žiakov 1. stupňa/školský klub
od 12.55 pre žiakov 2. stupňa

 

Platenie stravného:
Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu žiakom alebo dospelým.


číslo účtu: 7396028/5200
• odhlásenie zo stravy je možné 24 hodín vopred
• odhlasovanie zo stravy sa vykonáva v školskej jedálni alebo telefonicky na t.č. 6597208


Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!
Vyúčtovanie preplatkov stravného bude uskutočnené jedenkrát do roka po ukončení školského roka.


Hodnota obeda:
Obed 1. -4. roč. 1,09 eur
Obed 5. -9. roč. 1,16 eur

Meniny

Dnes: Oto
Zajtra: Mikuláš
Pozajtra: Ambróz

Jedálny lístok

2020 – pondelok

 

2020 – utorok

 

2020 – streda

 

2020 – štvrtok

 

2020 – piatok

 

Počet návštevníkov

Dnes 0

Tento týždeň 42

Tento mesiac 24

Celkovo 17215

Kontakt

Adresa
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ALAPISKOLA
HLAVNÁ 638
951 05 VEĽKÝ CETÍN
Telefón/Fax

037/6597211 – riaditeľstvo
037/6597208 – školská jedáleň

E-mail:
zscetin(zavináč)gmail.com